I efteråret 2010 har 7A og 7B på Realskolen arbejdet med emnet vandets kredsløb. Deres opgave gik ud på at se en animation på nettet og læse om emnet.
Vi tog udgangspunkt i siden geus.dk (se linksamling). Derefter skulle eleverne selv arbejde på at formidle deres opnåede viden videre til andre.

Målet for forløbet var at tilegne sig viden om vandets kredsløb samt lave et oplæg om emnet, som skulle understøttes visuelt af plance, film, model, animation powerpoint eller andet. Derudover var det et mål at få eleverne i gang med at "tale biologi" via fremlæggelser.

Denne opgave er der kommet mange fine besvarelser ud af. På denne side ligger der billeder og præsentationer fra de forskellige grupper: